pasapnuoti

pasapnuoti
pasapnúoti vksm. Ji̇̀s nustẽbo, pamãtęs tai̇̃, kõ nė sapnè nebùvo pasapnãvęs.

.

См. также в других словарях:

  • pasapnuoti — 1. tr. sapne pamatyti, išvysti: Pasapnuoju tankiai mamos nabaštikę Rdn. Pats save klausiu: – Ar nebūsi visa tai tiktai pasapnavęs? Mš. Jeigu per devynias dienas iš eilės suskaitysi po devynias žvaigždes, ateitį pasapnuosi Pn. Gera sapnuoti, kai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasapnuoti — 1. žr. pasapnuoti 1: Prasapnavaũ, ir man tas daiktas neatpuolė J. 2. intr. NdŽ praleisti laiką sapnuojant: Šias dienas kaip sapnuote prasapnuojam FrnS143. 3. tr. N, NdŽ prk. pražiopsoti: Karalienė nesipriešino [leisti dukterį], tik Martynas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsapnuoti — tr. 1. sapne pamatyti, patirti: Apsapnavau sapnė[je] piningus Šts. | refl. B, N: Vieną kartą vaikeliuo apsisapnãvę Nv. Mamos mama ir apsisapnãvusi, kame piningai yra Rt. A smertis kur netolie, a kas, ir apsapnuojas Krš. 2. refl. Rtr, Rs būti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsapnuoti — žr. nusapnuoti 1: Nebatsapnuoju nėko, o liuobu atsapnuosiu, viskas liuob atsipildys Šts. Atsapnavau teip, kaip viskas paskiau buvo Šts. | refl.: Atsisapnuo[ja], pildos sapnai Rt. sapnuoti; apsapnuoti; atsapnuoti; įsapnuoti; išsapnuoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsapnuoti — tr. KI161, Rtr 1. kurį laiką sapnuoti: Visą naktį išsapnavaũ baisius sapnus Š. 2. baigti sapnuoti: Vilkas atsakė: – Aš negaliu, da mano sapnas neišsapnuotas LTR(Kp). 3. sapnuojant numatyti: Aš ateities einu sutikti savo, kurią širdis lyg laimę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusapnuoti — 1. tr. sapnuojant patirti, numatyti, kas įvyks: Gal nusapnuoti ateitį, kartais atsipildo Šts. Aš oro parmainą nusapnuoju Ll. Ana nūsapnãvo smertį Sg. Aš nusapnavau, kad viskas eis lauk Pgg. Šią naktį tat nūsapnavau tą svetį Pj. Kai kas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasapnavimas — pasapnãvimas sm. (1) → pasapnuoti 1: Sako, kad ir ilgiausio sapno pasapnãvimas nei minutės netrunka Sb. sapnavimas; įsapnavimas; išsapnavimas; pasapnavimas; susapnavimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persapnuoti — intr. 1. K, NdŽ kurį laiką sapnuoti: Naktį persapnuoti KI323. 2. NdŽ kurį laiką praleisti tarsi sapne: Parsapnavau par naktį neužmigęs J. 3. refl. NdŽ per daug sapnuoti. 4. refl. prk. suklysti: Bene persisapnavai! …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisapnuoti — tr. 1. pamatyti sapne, susapnuoti: Kada jis ją trečią kartą prisapnãvo NdŽ. Mano Juozas Stasį prisapnãvo Lp. Prisapnãv[o] nakčia žmogų Lz. | refl. M, LL230, Rtr: Prisisapnavo, kad kas bus J. Nežiūrėk [į baisybes] – dar prisisapnuõs Dkš. Kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sapnuoti — sapnuoti, uoja ( uona), ãvo K; SD307, H, R, R354, N, M, L, Rtr 1. tr., intr. OsG155, Lz, Žr, Dgč regėti, girdėti, jausti, išgyventi miegant: Aš sapnavaũ, būk aš einąs KII234. Sapną užmiegojau, sapnavaũ ir neatmenu J. Sapnuojama, kai miegama… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»